EMPRESA

EMILI ARNÓ és arquitecte per l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona des de l'any 1976, obrint el seu estudi professional aquell mateix any. Des d'aleshores s'han desenvolupat tot tipus de projectes d'arquitectura, fonamentalment en el camp de l'edificació residencial, tant en vivenda unifamiliar com col·lectiva. I també equipaments d'ús terciari per a oficines i hostaleria, així com projectes d'interiorisme i rehabilitació.
La nostra feina es fonamenta en un contacte molt proper amb el client i el coneixement de les seves necessitats. Així, els projectes es realitzen aportant la màxima documentació, especialment a les primeres fases, i sobretot gràfica, a efecte d'oferir la màxima informació abans d'iniciar el projecte executiu.